Per 1-6-2015 staakt Captus Imago haar activiteiten.